-result driven procurement-

Wie is DeltaProc?

Strategische inkoop
Bij strategische inkoop gaat het om veel meer dan ervoor zorgen dat de benodigde goederen volgens de juiste specificatie, op tijd en tegen de juiste kosten worden geleverd. Centraal staat hoe de organisatie maximaal gebruik kan maken van de kansen die de inkoopmarkt biedt.

Maximaal resultaat
DeltaProc ondersteunt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van een effectief inkoopapparaat dat maximaal bijdraagt aan de organisatiedoelen en het resultaat. DeltaProc richt zich op organisaties die primaire inkoop kennen en daarmee grotendeels afhankelijk zijn van hun inkoop.

DeltaProc is in 2019 opgericht door Stefan Snijders. Stefan vindt dat ‘inkoop’ bij veel organisaties onvoldoende aandacht krijgt, waardoor zij belangrijke kansen missen. Hij helpt organisaties door de potentie van hun inkoop tot een maximaal resultaat te laten leiden.

Meerwaarde door samenwerking
Stefan heeft meer dan 20 jaar ervaring in het inkoopvak. Hij heeft rollen vervuld in het veld, evenals in verschillende managementrollen in het MKB en bij grote mondiale spelers. Hierbij heeft hij ervaring opgedaan in verschillende markten, waaronder de automotive- en semiconductormarkt.

Hij krijgt energie van samenwerking die alle partijen waarde oplevert. “Je zult de innovatiekracht van de leveranciers aan moeten boren en meer vanuit een netwerkgedachte moeten ondernemen.”

Kostenreductie
Stefan is expert in kostenmanagement. Voor verschillende organisaties heeft hij al miljoenen bespaard door kansen te benutten en deze te materialiseren, met altijd de lange termijn in het vizier.


Wilt u weten wat DeltaProc voor uw organisatie kan betekenen?

OVER DELTAPROC

DeltaProc ondersteunt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van een bestendig en effectief inkoopapparaat dat maximaal bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, de vrije kasstromen en de gestelde organisatiedoelen. DeltaProc richt zich op organisaties die primaire inkoop kennen en er daarmee grotendeels afhankelijk zijn van hun inkoop.

DeltaProc is opgericht in 2019 door Stefan Snijders. Stefan vindt dat ‘inkoop’ bij veel bedrijven onvoldoende aandacht krijgt, waardoor zij belangrijke kansen missen. De impact van inkoop op het korte- maar vooral ook het langetermijnresultaat wordt naar zijn mening sterk onderschat. Stefan wil graag helpen de potentie van inkoop binnen deze organisaties tot maximaal resultaat te laten leiden.

OVER STEFAN

STEFAN snijders

Stefan Snijders MSc MBA is eigenaar en oprichter van DeltaProc. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen het inkoopvak in functies zowel in het veld als in verschillende managementrollen, in het MKB en bij grotere mondiale spelers. Hij heeft in verschillende markten gewerkt waaronder de automotive- en de semi-conductormarkt. Zijn academische MBA-titel heeft hij in 2014 aan TSM Business School behaald. 

Stefan krijgt energie van samenwerking die alle partijen waarde oplevert; “Je moet de innovatiekracht van de leveranciers aanboren en in plaats van ‘going solo’ meer vanuit een netwerkgedachte ondernemen.”

CONTACTGEGEVENS

Hamerstraat 10
7556 MZ Hengelo
the Netherlands


+31 (0)74 852 76 31