-result driven procurement-

Benchmarking van de inkooporganisatie

Met benchmarking wordt hier bedoeld: door een integrale bril naar uw inkooporganisatie kijken met als doel het volwassenheidsniveau in kaart te brengen, om vervolgens de kwaliteit van de inkoopprocessen structureel te verbeteren. Met verschillende benchmarktools maken we samen met u als het ware een 'foto' van de huidige inkooporganisatie. Van daaruit kan bepaald worden waar verbeteringen gewenst zijn die het meest bijdragen aan de organisatiedoelen en strategie.

Veel van de benchmarktools van de laatste jaren gaan verder dan een 'strict step'-checklist waar een cijfer uitrolt. Het zijn integrale tools die naast de hoofdprocessen ook ondersteunende processen behandelen. Organisaties die echt willen verbeteren en op een bestendige manier grip op kosten willen krijgen, doen er goed aan om zichzelf te benchmarken. Wij helpen u graag.

OVER DELTAPROC

DeltaProc ondersteunt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van een bestendig en effectief inkoopapparaat dat maximaal bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, de vrije kasstromen en de gestelde organisatiedoelen. DeltaProc richt zich op organisaties die primaire inkoop kennen en er daarmee grotendeels afhankelijk zijn van hun inkoop.

DeltaProc is opgericht in 2019 door Stefan Snijders. Stefan vindt dat ‘inkoop’ bij veel bedrijven onvoldoende aandacht krijgt, waardoor zij belangrijke kansen missen. De impact van inkoop op het korte- maar vooral ook het langetermijnresultaat wordt naar zijn mening sterk onderschat. Stefan wil graag helpen de potentie van inkoop binnen deze organisaties tot maximaal resultaat te laten leiden.