-result driven procurement-

Category-management

Niet alle artikel- of servicecategorieën die u inkoopt zijn van hetzelfde strategische belang voor uw organisatie. Voor sommige categorieën is er maar een beperkt aantal leveranciers voorhanden, of in een enkel geval zelfs maar één. Voor andere categorieën is er juist veel aanbod, maar wordt de inkoopmacht onvoldoende benut. Concurrentie wordt dan onvoldoende in stelling gebracht. 

Ook is dit het gedeelte van het inkoopvakgebied waar de link met product-management en de techniek gemaakt wordt. Welke zaken denken we nodig te hebben voor de toekomst qua technologie? Gaan we die allemaal zelf ontwikkelen of zoeken we daar partners bij? En verbinden we ons vervolgens ook echt met die partners?

OVER DELTAPROC

DeltaProc ondersteunt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van een bestendig en effectief inkoopapparaat dat maximaal bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, de vrije kasstromen en de gestelde organisatiedoelen. DeltaProc richt zich op organisaties die primaire inkoop kennen en er daarmee grotendeels afhankelijk zijn van hun inkoop.

DeltaProc is opgericht in 2019 door Stefan Snijders. Stefan vindt dat ‘inkoop’ bij veel bedrijven onvoldoende aandacht krijgt, waardoor zij belangrijke kansen missen. De impact van inkoop op het korte- maar vooral ook het langetermijnresultaat wordt naar zijn mening sterk onderschat. Stefan wil graag helpen de potentie van inkoop binnen deze organisaties tot maximaal resultaat te laten leiden.