-result driven procurement-

Contractmanagement

Bij degelijk contractmanagement gaat het om het vastleggen van afspraken en te controleren of afspraken daadwerkelijk worden nagekomen. Dit geldt voor de hele breedte van het contract. Naast de basale afspraken over kwaliteit en levertijd is het belangrijk om bestendige afspraken te maken over prijzen, kostenverdeling en eventuele veranderingen daarin. Ook deze dienen gemonitord te worden om 'leakage' te voorkomen.

Een ander belangrijk aspect van contractmanagement is het bijhouden van het aandeel gecontracteerde inkoopomzet ten opzichte van de totale spend. Dit heeft als doel 'maverick buying' (bestellen bij niet gecontracteerde leveranciers) terug te dringen. Behalve dat dit vaak veel hogere kosten met zich meebrengt, is vooral de onvoorspelbaarheid van de kosten een issue.

OVER DELTAPROC

DeltaProc ondersteunt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van een bestendig en effectief inkoopapparaat dat maximaal bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, de vrije kasstromen en de gestelde organisatiedoelen. DeltaProc richt zich op organisaties die primaire inkoop kennen en er daarmee grotendeels afhankelijk zijn van hun inkoop.

DeltaProc is opgericht in 2019 door Stefan Snijders. Stefan vindt dat ‘inkoop’ bij veel bedrijven onvoldoende aandacht krijgt, waardoor zij belangrijke kansen missen. De impact van inkoop op het korte- maar vooral ook het langetermijnresultaat wordt naar zijn mening sterk onderschat. Stefan wil graag helpen de potentie van inkoop binnen deze organisaties tot maximaal resultaat te laten leiden.