-result driven procurement-

Inkoopstrategie

De potentie van inkoop wordt in veel bedrijven onderschat. Inkoop moet er vaak voor zorgen dat de benodigde goederen en diensten volgens de juiste specificatie, op tijd en tegen de juiste kosten geleverd worden. Het ontbreekt vaak aan een verdere strategie.

Mensen & Cultuur

"Culture eats strategy for breakfast" luidt de bekende quote van Peter Drucker. Al heeft een bedrijf nog zo'n goed doordachte inkoopstrategie, perfecte procesbeschrijvingen en geweldige software om alles mee te kunnen analyseren en beheren (hoe cliché ook), het heeft geen zin als je niet de juiste mensen aan boord hebt.

Benchmarking van de inkooporganisatie

Met benchmarking wordt hier bedoeld: door een integrale bril naar uw inkooporganisatie kijken met als doel het volwassenheidsniveau in kaart te brengen, om vervolgens de kwaliteit van de inkoopprocessen structureel te verbeteren.

Spend-management

Het fundament onder 'goed' inkoopmanagement is een spend-analyse. Bij de meeste bedrijven, zelfs bedrijven met een significante inkoopomzet (spend), gaat de kennis van hun inkoopomzet vaak niet verder dan een totaalbedrag per leverancier.

Category-management

Niet alle artikel- of servicecategorieën die u inkoopt zijn van hetzelfde strategische belang voor uw organisatie. Voor sommige categorieën is er maar een beperkt aantal leveranciers voorhanden, of in een enkel geval zelfs maar één.

Supplier integration & collaboration

Veel technologieën zijn zo complex dat samenwerking met partners een absolute 'must' is op het gebied van zowel technische- als kosteninnovatie. Met een 'going solo strategie' is het moeilijk om voor te blijven op de concurrentie.

Riskmanagement

In control blijven is voor 'inkoop' binnen veel organisaties een struikelblok. Wanneer er iets mis gaat, overkomt het ons meestal en pas dan gaan we een - vaak kostbare - oplossing zoeken.

Cost-management

Men zegt wel eens gekscherend: "Aan de voorkant maak je de omzet, aan de achterkant de winst." Hier zit een kern van waarheid in; immers, iedere inkoopbesparing staat gelijk aan een even grote toename van de winst.

Supplier Quality Management

Alleen focussen op de eigen bedrijfsvoering zonder stroomopwaarts in de keten te kijken is ondernemen met oogkleppen op. Het is van belang om samen met leveranciers plannen te maken om tot structurele verbeteringen te komen. 

Contractmanagement

Bij degelijk contractmanagement gaat het om het vastleggen van afspraken en te controleren of afspraken daadwerkelijk worden nagekomen. Dit geldt voor de hele breedte van het contract.

Global sourcing

Als één thema erg zwart-witte reacties oplevert binnen de inkoopwereld is het wel 'global sourcing'. "Het is gewoon een trend: binnen een paar jaar komt iedereen weer terug" of "binnen een paar jaar kopen we alleen nog maar in Azië". De werkelijkheid laat een ander beeld zien.

Supply market research

Binnen veel organisaties vindt leveranciersselectie organisch plaats: "We kennen wel iemand en die zit toevallig ook nog in de buurt." Dat is in sommige gevallen geen probleem, maar als het gaat om strategische producten of diensten, dan willen we zaken doen met de voor ons 'meest competente' organisaties.

Afspraak maken

Wilt u weten wat DeltaProc voor uw organisatie kan betekenen? Bel of mail ons:

OVER DELTAPROC

DeltaProc ondersteunt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van een bestendig en effectief inkoopapparaat dat maximaal bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, de vrije kasstromen en de gestelde organisatiedoelen. DeltaProc richt zich op organisaties die primaire inkoop kennen en er daarmee grotendeels afhankelijk zijn van hun inkoop.

DeltaProc is opgericht in 2019 door Stefan Snijders. Stefan vindt dat ‘inkoop’ bij veel bedrijven onvoldoende aandacht krijgt, waardoor zij belangrijke kansen missen. De impact van inkoop op het korte- maar vooral ook het langetermijnresultaat wordt naar zijn mening sterk onderschat. Stefan wil graag helpen de potentie van inkoop binnen deze organisaties tot maximaal resultaat te laten leiden.