-result driven procurement-

Global Sourcing

Als één thema erg zwart-witte reacties oplevert binnen de inkoopwereld is het wel 'global sourcing'. "Het is gewoon een trend: binnen een paar jaar komt iedereen weer terug" of "binnen een paar jaar kopen we alleen nog maar in Azië". De werkelijkheid laat een ander beeld zien en biedt zowel kansen, als bedreigingen.

Er zijn zeker bedrijven geweest die rücksichtslos alles in China zijn gaan inkopen en in veel gevallen een groot deel daarvan weer moesten terughalen. Maar er zijn ook veel bedrijven die erg succesvol een global sourcing-strategie tot uitvoer hebben gebracht. Door de toenemende globalisering en het internet liggen hier ook kansen voor minder grote bedrijven, vooral door sourcing uit te besteden aan gespecialiseerde partners en agenten die de lokale markt goed kennen. Hier zijn uiteraard kosten aan verbonden, maar die moeten worden meegenomen in de businesscase.

Binnen global sourcing is het nog meer van belang om vanuit een integraal business perspectief naar de casus te kijken. Past het in je businessmodel? Als we alles optellen en vergelijken, zijn we dan echt beter uit? Het is heel belangrijk om hier gedegen marktonderzoek, voldoende aandacht en (reis)tijd in te willen steken. Staar je niet blind op lage prijzen, maar kijk naar de totale kosten.

OVER DELTAPROC

DeltaProc ondersteunt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van een bestendig en effectief inkoopapparaat dat maximaal bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, de vrije kasstromen en de gestelde organisatiedoelen. DeltaProc richt zich op organisaties die primaire inkoop kennen en er daarmee grotendeels afhankelijk zijn van hun inkoop.

DeltaProc is opgericht in 2019 door Stefan Snijders. Stefan vindt dat ‘inkoop’ bij veel bedrijven onvoldoende aandacht krijgt, waardoor zij belangrijke kansen missen. De impact van inkoop op het korte- maar vooral ook het langetermijnresultaat wordt naar zijn mening sterk onderschat. Stefan wil graag helpen de potentie van inkoop binnen deze organisaties tot maximaal resultaat te laten leiden.