-result driven procurement-

Inkoopstrategie

De potentie van inkoop wordt in veel bedrijven onderschat. Inkoop moet er vaak voor zorgen dat de benodigde goederen en diensten volgens de juiste specificatie, op tijd en tegen de juiste kosten geleverd worden. Het ontbreekt vaak aan een verdere strategie. Dit is het op zich geen probleem als u een paar pakken kopieerpapier, koffie en twee bureaustoelen per jaar koopt. Echter, als uw inkoopkosten boven 50% van de totale omzet uitkomen, dan wordt het tijd om daar eens met een andere bril naar te kijken.

De centrale vraag rondom een inkoopstrategie zou wat ons betreft moeten zijn: "Hoe kunnen we maximaal gebruik maken van de kansen die de inkoopmarkt biedt voor deze organisatie?" Dit tilt de hele discussie over 'inkoopstrategie' op een ander niveau. Het kan hier gaan over kortere 'time-to-market', flexibiliteit en ondersteuning van de leveranciers bij het maken van deals met klanten, het vergroten van marge, rendement en vrije kasstromen.

Als eerste moet gekeken worden waar de behoeftes liggen van de organisatie. Er moet een duidelijke 'fit' zijn tussen de bedrijfsdoelen en de inkoopstrategie. De eerste vraag moet hier dus niet zijn: "Hoe gaan we om met onze leveranciers?" Dat gedeelte hoort wat ons betreft thuis binnen 'Category-management'.

Strategische alignment
Inkoop leeft niet op een eiland en is zeker geen business op zich. Een organisatie gericht op groei met nieuwe klanten en nieuwe producten kan vertraagd worden door bijvoorbeeld het aloude inkoopdoel (en niet een strategie) om het aantal leveranciers te reduceren. Bedrijven die sterk innoveren en daar hun netwerk voor nodig hebben, doen er in veel gevallen niet goed aan om een al te progressieve 'Low Cost Country'-strategie na te streven. We vragen onze leveranciers immers eerst om met ons te innoveren en daarna brengen we het werk naar de aanbieders tegen de laagste prijs. Veelal moet de innovatie voldoende meerwaarde genereren voor uw klant of een kostenvoordeel bewerkstelligen dat voor enkele jaren ruim voldoende marge biedt voor gunning aan de innovatiepartner.

Er kan extra toegevoegde waarde gegenereerd worden wanneer de bedrijfsmissie ondersteund wordt door de implementatie van een heldere 'tailor made' inkoopstrategie. Idealiter wordt inkoop mede verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsdoelen. Een inkoopstrategie moet dienend zijn aan de doelen en de organisatiestrategie. Om hieruit inkoopdoelstellingen te extraheren is het belangrijk na te gaan aan welke van de organisatiedoelstellingen inkoop kan bijdragen. Vervolgens is het van belang om te bepalen 'hoe' inkoop deze doelstellingen gaat behalen. Dit laatste is de feitelijke inkoopstrategie. Het is dus beslist geen hogere wiskunde.

Inkoopvolwassenheid
Het heeft weinig zin om inkoop medeverantwoordelijk te maken voor de integrale bedrijfsdoelen indien het volwassenheidsniveau van inkoop onvoldoende is. Andersom draagt het ook niet bij wanneer inkoop op een veel hoger volwassenheidsniveau opereert terwijl het ontwikkelingsniveau van de organisatie hier niet klaar voor is.

OVER DELTAPROC

DeltaProc ondersteunt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van een bestendig en effectief inkoopapparaat dat maximaal bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, de vrije kasstromen en de gestelde organisatiedoelen. DeltaProc richt zich op organisaties die primaire inkoop kennen en er daarmee grotendeels afhankelijk zijn van hun inkoop.

DeltaProc is opgericht in 2019 door Stefan Snijders. Stefan vindt dat ‘inkoop’ bij veel bedrijven onvoldoende aandacht krijgt, waardoor zij belangrijke kansen missen. De impact van inkoop op het korte- maar vooral ook het langetermijnresultaat wordt naar zijn mening sterk onderschat. Stefan wil graag helpen de potentie van inkoop binnen deze organisaties tot maximaal resultaat te laten leiden.