-result driven procurement-

Supply Market Research

Binnen veel organisaties vindt leveranciersselectie organisch plaats: "We kennen wel iemand en die zit toevallig ook nog in de buurt." Dat is in sommige gevallen geen probleem, maar als het gaat om strategische producten of diensten, dan willen we zaken doen met de voor ons 'meest competente' organisaties.

We zoeken organisaties die ons kunnen helpen met onze innovatievraagstukken en dus capabel zijn om samen te werken en te innoveren. Bedrijven die op een voor ons zo duurzaam en kosteneffectief mogelijke manier en locatie produceren. En bedrijven die graag met ons samen willen werken.

In de praktijk zien we vaak dat als we gedegen leveranciersonderzoek hadden gedaan, we niet bij de huidige leverancier terecht waren gekomen. Dit wordt vaak vanuit de business gezien als een relatief klein probleem. Wanneer je dit beschouwt vanuit de theorie van de zwakste schakel, is dit echter een heel groot probleem, waardoor veel onnodige resources worden verbrand. Het euvel wordt vaak afgedaan als 'tijdgebrek' maar de hoeveelheid tijd die een 'slechte' leverancier van ons opslokt staat in geen verhouding tot de tijd die je er van tevoren in steekt.

OVER DELTAPROC

DeltaProc ondersteunt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van een bestendig en effectief inkoopapparaat dat maximaal bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, de vrije kasstromen en de gestelde organisatiedoelen. DeltaProc richt zich op organisaties die primaire inkoop kennen en er daarmee grotendeels afhankelijk zijn van hun inkoop.

DeltaProc is opgericht in 2019 door Stefan Snijders. Stefan vindt dat ‘inkoop’ bij veel bedrijven onvoldoende aandacht krijgt, waardoor zij belangrijke kansen missen. De impact van inkoop op het korte- maar vooral ook het langetermijnresultaat wordt naar zijn mening sterk onderschat. Stefan wil graag helpen de potentie van inkoop binnen deze organisaties tot maximaal resultaat te laten leiden.