-result driven procurement-

Mensen & Cultuur

"Culture eats strategy for breakfast", luidt de bekende quote van Peter Drucker. Al heeft een bedrijf nog zo'n goed doordachte inkoopstrategie, perfecte procesbeschrijvingen en geweldige software om alles mee te kunnen analyseren en beheren (hoe cliché ook), het heeft geen zin als je niet de juiste mensen aan boord hebt. Teamsamenstelling, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, werving en selectie zijn thema's die in de breedte van de organisatie van groot belang zijn. 

Waar specifieke inkoopkennis en -ervaring nodig zijn om gerichter te kunnen handelen op bovenstaande thema's, komen wij aan bod. Ook coaching van inkoopmedewerkers is iets waar wij ons mee bezig houden. Meestal gebeurt dit 'on the job', maar soms zijn er aparte sessies met mensen nodig. 

Ook denken we graag mee over praktische zaken die spelen. Mochten zich bijvoorbeeld kansen voordoen voor een promotie van een inkoopmedewerker, of is er twijfel aan capaciteiten en vaardigheden, dan kijken we graag mee. Een assessment is soms ook een passend middel om objectiever naar dergelijke vraagstukken te kijken en dit in de weging mee te nemen. Assessment van medewerkers doen wij overigens niet zelf; dit besteden we in overleg uit bij daarin gespecialiseerde bureaus.

OVER DELTAPROC

DeltaProc ondersteunt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van een bestendig en effectief inkoopapparaat dat maximaal bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, de vrije kasstromen en de gestelde organisatiedoelen. DeltaProc richt zich op organisaties die primaire inkoop kennen en er daarmee grotendeels afhankelijk zijn van hun inkoop.

DeltaProc is opgericht in 2019 door Stefan Snijders. Stefan vindt dat ‘inkoop’ bij veel bedrijven onvoldoende aandacht krijgt, waardoor zij belangrijke kansen missen. De impact van inkoop op het korte- maar vooral ook het langetermijnresultaat wordt naar zijn mening sterk onderschat. Stefan wil graag helpen de potentie van inkoop binnen deze organisaties tot maximaal resultaat te laten leiden.