-result driven procurement-

Riskmanagement

In control blijven is voor 'inkoop' binnen veel organisaties een struikelblok. Wanneer er iets mis gaat, overkomt het ons meestal en pas dan gaan we een - vaak kostbare - oplossing zoeken. We zijn vaak onvoldoende voorbereid op de negatieve effecten van bijvoorbeeld 'global sourcing' en 'outsourcing'.

Er kunnen echter meestal voldoende effectieve maatregelen genomen worden om problemen te voorkomen, of de effecten van de risico's op onze organisatie te verkleinen. Maar we moeten hier goed over nadenken en 'risk mitigation planning' (risicobeheersing) toepassen; anders blijft het ons overkomen.

OVER DELTAPROC

DeltaProc ondersteunt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van een bestendig en effectief inkoopapparaat dat maximaal bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, de vrije kasstromen en de gestelde organisatiedoelen. DeltaProc richt zich op organisaties die primaire inkoop kennen en er daarmee grotendeels afhankelijk zijn van hun inkoop.

DeltaProc is opgericht in 2019 door Stefan Snijders. Stefan vindt dat ‘inkoop’ bij veel bedrijven onvoldoende aandacht krijgt, waardoor zij belangrijke kansen missen. De impact van inkoop op het korte- maar vooral ook het langetermijnresultaat wordt naar zijn mening sterk onderschat. Stefan wil graag helpen de potentie van inkoop binnen deze organisaties tot maximaal resultaat te laten leiden.