-result driven procurement-

Supplier Integration & Collaboration

Veel technologieën zijn zo complex dat samenwerking met partners een absolute 'must' is op het gebied van zowel technische- als kosteninnovatie. Met een 'going solo strategie' is het moeilijk om voor te blijven op de concurrentie. De traditionele klant-leveranciersrelaties zijn binnen deze context niet langer relevant. Om effectief te groeien zullen organisaties moeten leren om samen te werken. Niet alleen intern maar ook over de grenzen van de onderneming heen.

Dit kan beslist niet alleen een zaak zijn van inkoop. Bij strategische partnerships heeft ook het senior-management een rol te vervullen. Binnen partnerships is 'wederzijds vertrouwen' een kernwaarde die veel hoger op de prioriteitenladder scoort dan bij de relaties met een meer transactionele samenwerking. Vanzelfsprekend moeten beide partijen (of zelfs meer dan twee) ook baat hebben bij een partnership. De inkoper moet zich meer gaan opstellen als relatiemanager en een meer coördinerende rol aannemen. Een houding zoals we die kennen van de 'traditionele inkoper' is 'killing' binnen dergelijke trajecten.

OVER DELTAPROC

DeltaProc ondersteunt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van een bestendig en effectief inkoopapparaat dat maximaal bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, de vrije kasstromen en de gestelde organisatiedoelen. DeltaProc richt zich op organisaties die primaire inkoop kennen en er daarmee grotendeels afhankelijk zijn van hun inkoop.

DeltaProc is opgericht in 2019 door Stefan Snijders. Stefan vindt dat ‘inkoop’ bij veel bedrijven onvoldoende aandacht krijgt, waardoor zij belangrijke kansen missen. De impact van inkoop op het korte- maar vooral ook het langetermijnresultaat wordt naar zijn mening sterk onderschat. Stefan wil graag helpen de potentie van inkoop binnen deze organisaties tot maximaal resultaat te laten leiden.