-result driven procurement-

Supplier Quality Management & Supplier Developement

Alleen focussen op de eigen bedrijfsvoering zonder stroomopwaarts in de keten te kijken is ondernemen met oogkleppen op. Het is van belang om samen met leveranciers plannen te maken om tot structurele verbeteringen te komen. Bij supplier-qualitymanagement is het belangrijk dat de partijen begrijpen wat er van elkaar verwacht wordt. Idealiter zijn deze verwachtingen en afspraken vastgelegd in een contract. Met SQM streef je dus eigenlijk na, de gemaakte afspraken continu te bewaken.

Bij Supplier Development, gaat het over het verbeteren van de prestaties van de leverancier door middel van directe betrokkenheid van de leverancier bij de verbeteractiviteiten. Veelal helpen aanmoedigingen als meer volume indien er duidelijke verbetering te zien is, en 'verlies van werk' als zaken verslechteren.

OVER DELTAPROC

DeltaProc ondersteunt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van een bestendig en effectief inkoopapparaat dat maximaal bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, de vrije kasstromen en de gestelde organisatiedoelen. DeltaProc richt zich op organisaties die primaire inkoop kennen en er daarmee grotendeels afhankelijk zijn van hun inkoop.

DeltaProc is opgericht in 2019 door Stefan Snijders. Stefan vindt dat ‘inkoop’ bij veel bedrijven onvoldoende aandacht krijgt, waardoor zij belangrijke kansen missen. De impact van inkoop op het korte- maar vooral ook het langetermijnresultaat wordt naar zijn mening sterk onderschat. Stefan wil graag helpen de potentie van inkoop binnen deze organisaties tot maximaal resultaat te laten leiden.